ALGEMENE
VOORWAARDEN

Verplichtingen en/of rechten - BESTO

Besto zal uw huisdier op een diervriendelijke, verantwoorde en vertrouwelijke manier behandelen op de afgesproken tijdstippen zoals onderling afgesproken.

In de diensten van Besto zit inbegrepen: kennismakingsgesprek, ophalen en terugbrengen van sleutel, diensten zoals afgesproken tijdens het kennismakingsgesprek, opkuisen van eventuele ongelukjes, planten water geven, brievenbus leegmaken, vuilzak buitenzetten.

Besto zal de verkregen sleutel niet labelen met adresgegevens en niet dupliceren. Indien Besto de sleutel verliest dient de eigenaar meteen op de hoogte gesteld te worden, Besto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen hiervan. Besto zal de sleutel terug aan de eigenaar bezorgen binnen 2 dagen na het stopzetten van de diensten.

Besto zal de dierenarts raadplegen bij ziekte of vermoeden van ziekte, dit na bespreking met de eigenaar. In levensbedreigende situaties zal Besto eerst actie ondernemen en dan de eigenaar inlichten. De eigenaar verbindt zich ertoe om eventuele kosten die hieruit voorkomen terug te betalen aan Besto.

Indien de eigen dierenarts niet beschikbaar is, mag Besto een andere dierenarts raadplegen indien noodzakelijk.

 

Door overmacht kan Besto afzien van een opdracht. Besto dient in dit geval de eigenaar zo snel als mogelijk in te lichten.

Besto behoudt zich het recht om een dier te weigeren indien Besto van mening is dat dit dier andere mensen of dieren in gevaar brengt.

Besto kan de activiteiten tijdelijk op non-actief zetten indien dit nodig is om welke reden ook. Besto dient de eigenaar hier tijdig van te informeren.

Zowel de eigenaar als Besto kunnen dit contract op eender welk moment, en om eender welke reden stopzetten.

Besto behoudt zich het recht om bij het laattijdig annuleren (< 48u voor het afgesproken moment) van een opdracht 50% van het te betalen tarief door te rekenen.

Verplichtingen - EIGENAAR

De eigenaar geeft Besto toestemming om het huis binnen te gaan, de hond uit te laten/het huisdier de nodige zorgen toe te dienen en het dier eventueel te voeden en/of medicatie toe te dienen zoals overeengekomen.

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat alle middelen aanwezig zijn zodat Besto de activiteiten voldoende kan uitvoeren: waaronder voeding, leiband, schepje, zakjes, kattenbakvulling, eventuele snoepjes, medicatie, poetsmateriaal om eventuele ongelukjes op te kuisen. Het paspoort van het dier dient ook aanwezig te zijn.

Mochten deze middelen niet aanwezig zijn en deze noodzakelijk zijn, dan behoudt Besto zich het recht om deze zaken aan te kopen zonder overleg met de eigenaar. De eigenaar zal deze kosten nadien terugbetalen aan Besto.

De eigenaar dient ervoor zorgen dat het huis gemakkelijk toegankelijk is.

De eigenaar overhandigt een sleutel van het huis aan Besto, ten minste 1 dag voor de uit te voeren diensten.

Indien tijdens de diensten van Besto ook derde personen (poetsvrouw, familie) aanwezig zijn, dienen deze op de hoogte gesteld worden van de diensten en de komst van Besto.

De eigenaar heeft Besto geïnformeerd indien het huisdier eerder agressie heeft getoond, zowel naar mensen als naar andere dieren toe.

Indien de eigenaar vroeger dan verwacht thuiskomt, moet Besto tijdig verwittigd worden om onnodige bezoeken te voorkomen.

De eigenaar dient het huisdier te voorzien met een penning met de adres- en contactgegevens.

De eigenaar zorgt ervoor dat het huisdier alle nodige inentingen heeft gekregen en beschermd is tegen vlooien/wormen/teken.

De eigenaar brengt Besto op de hoogte in geval van bijzonderheden, ziekte of loopsheid.

Indien de gemaakte afspraak niet kan doorgaan, dient de eigenaar Besto zo snel mogelijk in te lichten.

Specifieke voorwaarden opvang

De eigenaar dient vooraf of bij het brengen van zijn/haar hond de naar waarheid ingevulde overeenkomst te bezorgen.

Het paspoort van de hond dient verplicht aanwezig te zijn tijdens het verblijf van de hond. Dit paspoort toont eveneens aan dat de hond in orde is met de verplichte vaccinaties waaronder de ziekte van Carré (hondenziekte), Parvovirose (kattenziekte), Hepatitis (contagiosa  canis), Kennelhoest (Bordetelosse, Influenza) en Leptospirose (rattenziekte). Daarnaast dient de hond ook recent ontvlooid en ontwormd te zijn.
Indien de hond hiermee niet in orde is, behoudt Besto zich het recht om het nodige hiervoor te doen. De kosten zullen nadien aan de eigenaar worden doorgerekend.

De eigenaar is verplicht om Besto in te lichten indien zijn/haar hond mogelijks loops kan worden tijdens het verblijf of reeds loops is. Loopse teven kunnen niet in de opvang verblijven. Daarom behoudt Besto zich er toe deze honden, ook last-minute, het verblijf te weigeren. De eigenaar dient Besto in te lichten over eventuele gezondheids- en gedragsproblemen.

Besto aanvaardt enkel sociale honden zonder gedragsproblemen. Reuen zijn bij voorkeur na de leeftijd van 12 maanden gecastreerd.

Betalingen en tarieven

De tarieven worden overeengekomen tijdens het eerste kennismakingsgesprek. Eventuele bijkomende bezoeken zullen aan datzelfde tarief aangerekend worden.

Besto behoudt zich het recht om tarieven jaarlijks aan te passen. Deze staan los van eventueel voordien afgesproken tarieven. Besto dient de eigenaar hier tijdig van op de hoogte te stellen.

De betaling gebeurt ofwel cash bij het bezoek of via overschrijving op BE74 0018 5641 5807. Indien onze diensten voor een langere opeenvolgende periode (+5 dagen) gebeuren dient er 30% voor aanvang ter bevestiging en 70% voor vertrek betaald te worden.

Indien er 10 dagen na het afronden van de diensten nog niet betaald werd, zullen er extra kosten (10 % van het te betalen bedrag) doorgerekend worden.

De 10-beurtenkaart die kan aangekocht worden is 2 jaar geldig. Een terugbetaling van deze kaart is niet mogelijk. 

Schade en aansprakelijkheid

De eigenaar is verplicht om elk huisdier op te nemen in de familiale polis.

De eigenaar is ten alle tijden aansprakelijk voor zijn woning en huisdieren.

De eigenaar vertrouwt Besto en ziet daarom af van enige klachten tov Besto, behalve als die voortkomen uit nalatigheid of opzettelijke wangedrag van Besto.

Besto kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of schade tijdens de oppasperiode indien er derden aanwezig zijn in de woning.

De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade indien blijkt dat deze onvolledige of foutieve informatie verschaft aan Besto.

Besto zal de eigenaar onmiddellijk informeren indien er schade wordt aangebracht aan uw dieren, woning of inboedel en zal hiervoor ook de verzekering aanspreken. Besto zal de directe schade vergoeden. Gelieve rekening te houden dat er een vrijstelling is van 175EUR.

Besto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van een natte of vuile hond

Besto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor huisdieren die weglopen als ze tijdens uw afwezigheid naar buiten kunnen.